Comité organizador XXXVIII Congreso SAMIUC

Presidente

Dr. D. Enrique Pino Moya

Vocales

– Dra. Dña. Antonia Tristancho Garzón
– Dr. D. Manuel Castillo Quintero
– Dra. Dña. Francisca Cabeza Cabeza
– Dr. D. Mario Márquez Fernández
– Dra. Dña. María Morales Navarrete