Comité organizador XXXVIII Congreso SAMIUC

Presidente

Dr. D. Enrique Pino Moya

Vocales

– Dra. Antonia Tristancho Garzón
– Dr. Manuel Castillo Quintero
– Dra. Francisca Cabeza Cabeza
– Dr. Mario Márquez Fernández
– Dra. María Morales Navarrete